Kurser 2024

Polar
Sommarkurs i skärgården!

Pargas Orgeldagar är en 45-årig festival. I samband med den ordnas sång- och orgelkurser för
studerande och kyrkomusiker samt övriga musikintresserade. Välkommen med!

ORGELSPEL

Kari Vuola

SÅNGTEKNIK OCH RÖSTANVÄNDNING

Hanna Lehtonen
Korrepetitor Mikko Heininen

Kursprogram

Kursdeltagarna kommer överens om undervisningsschemat med lärarna. Undervisningen sker i Pargas kyrka, kapellen och församlingshemmet, där övningsutrymme också reserverats för kursdeltagarna. Orgeldagarna och kursaktiviteten inleds lördagen 10.8. och avslutas med elevkonsert tisdagen 13.8.2024.

 

KONSERTER

Kursdeltagarna har fritt inträde till Orgeldagarnas konserter. Konsertprogrammet finns här.

 

ANMÄLAN

Kursanmälan är öppen på adressen orgeldagar.fi t.o.m. 31.5.2024.

Anmäla här.

 

URVALSKRITERIER

Lärarna väljer kursdeltagarna enligt uppgifter angivna i samband med anmälan (utbildning, annan erfarenhet).

 

PRIS

Varje kursdeltagare får själv bestämma antalet lektioner (dock max. 4 lektioner inom samma kurs) till priset 60e/45min (Priset är à 50e/45min för studerande). Kursdeltagarna kan alltså kombinera olika kurser som de önskar eller också koncentrera sig på en enda kurs med valbar mängd
undervisning.

 

Lärare

Kari Vuola har uppträtt på många orter runt om i Finland, i de flesta europeiska länder och i USA. Sedan 2001 har Vuola varit verksam som konstnärlig ledare för Pargas Orgeldagar. Han har under många år undervisat i orgelspel och orgelimprovisation på Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. En mångsidig organist och kompositör.

Musikmagistern Hanna Lehtonen är utexaminerad som kyrkomusiker från Sibelius-Akademin, där hon även avlagt A-kursexamen i sång. Hon utexaminerades som sångpedagog från Åbo yrkeshögskola år 2005. Lehtonen är kantor i Pargas i Väst-åbolands svenska församling sedan 2012 och är även sånglärare på medborgarinstitutet Kombi samt undervisar i liturgisk sång vid Åbo Akademi.

Mikko Heininen (1972 Raumo) spelade sin påbyggnadsexamen i pianospel vid Åbo Konservatorium år 1996 och avlade musikmagisterexamen (Master of Music) på professor Vitalij Margulis’ klass vid universitetet i Kalifornien i Los Angeles år 1999. Under sin studietid kompletterade han sin utbildning med flera mästarkurser med Risto Kyrö, Eero Heinonen och Liisa Pohjola som lärare, samt med kurser i Tyskland och Spanien med professorerna Vitalij Margulis och Émile Naoumoff. Han var lektor för pianomusik och kammarmusik vid Lahden Musiikkiopisto åren 1996–1997 och 2000–2002, lektor i pianomusik och ackompanjemang vid Oulun Ammattikorkeakoulu 2002–2017, och har sedan dess verkat som fri konstnär. Sedan hösten 2020 har han också undervisat i pianomusik vid Åbo Konservatorium.